Beleid inzake kwaliteit, veiligheid, milieu en MVO

De Sodalia-groep, die gespecialiseerd is in detergenten en reinigingsmiddelen, heeft meer dan 100 jaar ervaring en op een intern ontwikkelde ERP. Kwaliteit, veiligheid en milieu zijn de pijlers van de groep.

Ons QSE-managementsysteem is erop gericht onze klanten tevreden te stellen, ons milieu te beschermen en de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van onze werknemers te waarborgen. Dit systeem voldoet aan de eisen van ISO 9001 voor kwaliteit, ISO 45001 voor veiligheid, ISO 14001 voor milieu en ISO 50001 voor energie.

Ons engagement wordt versterkt door de ondertekening van het charter voor duurzaam schoonmaken en onze betrokkenheid bij een ISO 26000 CSR-proces.Het is gebaseerd op de volgende doelstellingen:

Kwaliteit: een instrument voor loyaliteit

 • Être à l’écoute de nos clients, collaborateurs, fournisseurs et de la collectivité pour bien comprendre les attentes : à travers l'analyse SWOT
 • Verbetering van ons assortiment: door de ontwikkeling van een ECOCERT-assortiment
 • Ervoor zorgen dat leveranciers zich aan de regels houden: gerichte kwaliteitsaudits en -controles
 • Behandeling van aanvragen en bestellingen overeenkomstig onze verbintenissen, met snelheid en betrouwbaarheid, met behoud van het product: bewaking van de servicegraad
 • Beschouw een klacht als een kans om aan klantenbinding te doen: elke werknemer die een klacht ontvangt, moet solidair zijn met het bedrijf en ervoor zorgen dat er snel wordt gereageerd: NN responstijd.
 • Voortdurend de kwaliteit van onze producten en diensten verbeteren door corrigerende en preventieve maatregelen, om te streven naar nul defecten.
 • De toepassing en naleving van goede productiepraktijken voor cosmetica volgens de ISO 22716-norm.
 • Le développement d’actions de formation pour garantir un niveau de qualité toujours tourné vers l’amélioration de service rendu aux clients.

Veiligheid en gezondheid: bescherming van werknemers

 • Preventie van beroepsrisico's: het identificeren en verminderen van de risiconiveaus in het enig document om het aantal ongevallen en gevaarlijke situaties te beperken.
 • Ongevallen of gevaarlijke situaties systematisch analyseren om herhaling te voorkomen en te streven naar nul ongevallen.
 • Verbetering van de kwaliteit van het bestaan op het werk: rekening houden met psychosociale risico's (PSR), verbetering van de ergonomie van de werkplek en de werkomgeving.

Milieu: Uw omgeving beschermen om uw toekomst veilig te stellen

 • Milieurisico's voorkomen: de risiconiveaus van de milieuanalyse vaststellen en verminderen om het aantal accidentele verontreinigingsincidenten te beperken.
 • Ongevallen of gevaarlijke situaties systematisch analyseren om herhaling te voorkomen en te streven naar nul ongevallen.
 • Verminderen van onze afvalproductie en terugwinnen van afval door recycling en hergebruik: vaststellen van bronnen en soorten afvalemissies.

Energie

 • Behoud van de natuurlijke hulpbronnen door vermindering van ons energieverbruik, voornamelijk brandstof en elektriciteit: analyse van de koolstofvoetafdruk en van de verbruiksbronnen.

CSR: het welzijn van de werknemers Betrokkenheid van de werknemers: allen voor een gemeenschappelijk doel

 • De stuurgroep bepaalt, bevordert en implementeert het beleid.
 • De QSE-dienst, in samenwerking met de afdelingshoofden, begeleidt de werknemers bij de uitvoering van dit beleid: opleiding, audits, analyse van storingen en voortdurende verbetering.
 • L’ensemble du personnel applique les règles définies pour garantir la qualité de nos productions, limiter notre impact sur l’environnement et réduire les risques d’accidents.
 • Elke werknemer heeft de verantwoordelijkheid om deze regels toe te passen en de correcte toepassing ervan aan te moedigen, alsook om het juiste gedrag aan te nemen.
 • Iedereen moet zich aan dit beleid houden en het in zijn dagelijks handelen bevorderen. Deze doelstellingen worden jaarlijks herzien als onderdeel van het strategisch plan van de onderneming.
 • Nous comptons sur l’implication de chacun d’entre nous pour un déploiement efficace et efficient de cette politique Qualité, Sécurité, Santé, Environnement et RSE.

"Naast kwaliteit en talent zijn er twee belangrijke aspecten: dat van het groepsconcept en de gemoedstoestand."
Didier Deschamps